• se
    • en

Kan jag få ett lån trots dåligt kreditvärde?

Ibland. Det beror på långivaren och dina personliga omständigheter.